Přihláška do osobního kurzu

Přihláška do jediného kurzu, který potřebujete, abyste už jednou provždy měli zbrojní průkaz všech skupin.

Vyplňte pečlivě své údaje do přihlášky:

Vaše předběžná online přihláška – závazně Vám bude potvrzena emailem.

Slouží pro výběr skupin zbrojního průkazu.
Vyberte si termín kurzu. Později je možné ho změnit.
Bližší informace http://video-zbrojak.cz/studium-podle-lekci/.
Cashback ve výši 500 Kč formou jedné hodiny na střelnici - obsahuje pronájem střelnice v délce 1 hodina a střelbu ze zbraně .22 Long Rifle (10 ks nábojů) a 7,65 mm nebo 9 mm (10 ks nábojů).
Doplňte například Vaše kolegyně či kolegy na kurz pro uplatnění společné slevy. Ostatní uchazeči poté nemusí zvlášť vyplňovat tuto přihlášku.

Vaše osobní údaje (jméno, telefon a e-mailová adresa) jsou u mě v bezpečí a budu je zpracovávat podle zásad ochrany osobních údajů, které vycházejí z české a evropské legislativy.

Přístupové údaje k online produktům či na příslušnou URL adresu jsou určeny pouze pro osobní potřebu zákazníka. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu k online produktu či poskytnuté URL adrese. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za zneužití uživatelského jména a hesla třetí osobou.

Produkty, které prodávající prostřednictvím webového rozhraní prodává (online vzdělávací programy, knihy) včetně jejich náplně, podléhají právní ochraně dle autorského práva. Jakékoliv jejich šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno. Oprávnění k výkonu práva autorské dílo užít může být zákazníkovi poskytnuto jen na základě licenční smlouvy. Zákazník odpovídá prodávajícímu za újmu, kterou porušením práv na ochranu autorského díla způsobí.

Detaily kurzu jsou na stránce http://video-zbrojak.cz/pripravny-kurz-pro-ziskani-zbrojniho-prukazu/.