Přihláška do osobního kurzuČas potřebný na čtení 1 min

Přihláška do jediného kurzu, který potřebujete, abyste už jednou provždy měli zbrojní průkaz všech skupin.

Vyplňte pečlivě své údaje do přihlášky:

Vaše předběžná online přihláška – závazně Vám bude potvrzena emailem.

Slouží pro doporučující výběr skupin zbrojního průkazu.
Zašleme na ní uvítací balíček poštou domů v případě aktivace členství v Klubu váženého zákazníka - níže v přihlášce.
S výběrem Vám pomohu, zde se jedná o předběžný zájem.
Vyberte si termín kurzu. Později je možné ho změnit.
Praktická část je vždy osobně na příslušné střelnici.
Vyberte kraj, kde si přejete uskutečnit kurz.
Vhodné pro opakování zásad manipulace se zbraní před praktickou zkouškou. Bližší informace http://video-zbrojak.cz/studium-podle-lekci/.
Pracovní verze úplného znění zákona o zbraních s vyznačenými změnami. Není zde část věnovaná munici - ta nedoznala změn.
Například sleva na zakoupené zbraně 1000 Kč za každou zakoupenou zbraň formou CashBack na věrnostní kartu. CashBack členskou kartu můžete využít v celé síti Benefity.cz nejen v síti našich společností. Dále sleva na náboje. Jako bonus uvítací balíček poštou domů.
Doplňte například všechny Vaše kolegyně či kolegy na kurz pro uplatnění společné slevy.
http://video-zbrojak.cz/vseobecne-obchodni-podminky-osobniho-kurzu-na-zbrojni-prukaz/

Vaše osobní údaje (jméno, telefon a e-mailová adresa) jsou u mě v bezpečí a budu je zpracovávat podle zásad ochrany osobních údajů, které vycházejí z české a evropské legislativy.

Přístupové údaje k online produktům či na příslušnou URL adresu jsou určeny pouze pro osobní potřebu zákazníka. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu k online produktu či poskytnuté URL adrese. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za zneužití uživatelského jména a hesla třetí osobou.

Produkty, které prodávající prostřednictvím webového rozhraní prodává (online vzdělávací programy, knihy) včetně jejich náplně, podléhají právní ochraně dle autorského práva. Jakékoliv jejich šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno. Oprávnění k výkonu práva autorské dílo užít může být zákazníkovi poskytnuto jen na základě licenční smlouvy. Zákazník odpovídá prodávajícímu za újmu, kterou porušením práv na ochranu autorského díla způsobí.

Detaily kurzu jsou na stránce http://video-zbrojak.cz/pripravny-kurz-pro-ziskani-zbrojniho-prukazu/.