Přihláška do kurzu

Přihláška do jediného kurzu, který potřebujete, abyste už jednou provždy měli zbrojní průkaz všech skupin.

Objednávám si vstup do programu Video zbroják, ve kterém se v 6 lekcích naučím vše nezbytné pro teoretickou a praktickou zkoušku odborné způsobilosti pro získání zbrojního průkazu.

Vím, že kurz začne hned po mém zaplacení objednávky.

Vím, že mi po zadání a zaplacení objednávky bude doručeno DVD s video filmem, který si mohu pustit i bez přístupu na internet.

Vím, že mohu využít slevy 20% na PŘÍPRAVNÝ KURZ pro získání zbrojního průkazu.

Vyplňte pečlivě své údaje do objednávky:

Online program a DVD Video zbroják – běžná cena 2 500 Kč akční cena 699 Kč (částka je konečná, nejsme plátci DPH)

Kurz Video zbroják obdržíte ihned po přijetí platby.

Vaše osobní údaje (jméno, telefon a e-mailová adresa) jsou u mě v bezpečí a budu je zpracovávat podle zásad ochrany osobních údajů, které vycházejí z české a evropské legislativy.

Přístupové údaje k online produktům či na příslušnou URL adresu jsou určeny pouze pro osobní potřebu zákazníka. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu k online produktu či poskytnuté URL adrese. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za zneužití uživatelského jména a hesla třetí osobou.

Produkty, které prodávající prostřednictvím webového rozhraní prodává (online vzdělávací programy, knihy) včetně jejich náplně, podléhají právní ochraně dle autorského práva. Jakékoliv jejich šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno. Oprávnění k výkonu práva autorské dílo užít může být zákazníkovi poskytnuto jen na základě licenční smlouvy. Zákazník odpovídá prodávajícímu za újmu, kterou porušením práv na ochranu autorského díla způsobí.